Wft check

u bevindt zich op de pagina: Diensten/Consultancy/voor Verzekeraars/Wft check

 

Wft check

Deze module is ontwikkeld aan de hand van de Wft en hulpmiddelen van de AFM. De overheid eist namelijk dat pensioenadviestrajecten op een bepaalde moment en volgens een bepaalde structuur verlopen, zodat werkgevers en werknemers een passende pensioenregeling krijgen.

Aangezien de Wft op 1-01-2007 haar intrede heeft gedaan en de meeste pensioenregelingen inmiddels al een keer verlengd of gewijzigd zijn, moet de advisering die plaatsgevonden heeft voldoen aan de Wft.

Verzekeraars zijn zich ervan bewust dat dit vaak niet zo is en dat er nu nog steeds regelingen bij hen ondergebracht zijn waarvan het adviestraject achterwege is gebleven of op zijn minst onvoldoende zorgvuldig doorlopen is.

 

Onderzoek AFM

Uit onderzoek door de AFM is gebleken dat meer dan 90% van de uitgebrachte adviezen niet geheel volgens het voorgeschreven adviestraject verlopen is.

Gevolg kan zijn dat de door u uit te voeren pensioenregeling dus geen passende regeling is, en er een ander advies uitgebracht had moeten worden. Maar ook al is het wel een passende regeling, dan nog kunnen er onvolkomenheden in het adviesdossier zitten die tot een boete van de AFM zullen leiden.

 

Samenwerking met Synerga Pensioengroep

Met de Synerga Pensioengroep samen kunt u adviesdossiers laten checken waarmee u de zekerheid in huis haalt dat de door u uitgevoerde regeling Wft-proof is.

De adviseurs waar u mee samenwerkt kunnen hun advisering aanpassen en daarmee bereiken dat hun adviestrajecten in de toekomst wel Wft-proof zijn. 

 

Informatie

U kunt met behulp van onderstaande knop meer informatie over deze module downloaden.

downloadbutton

 

 

 

 

Terug naar de vorige pagina