voor Verzekeraars

u bevindt zich op de pagina: Diensten/Consultancy/voor Verzekeraars

 

voor Verzekeraars

 

Wijziging distributiekanaal en gebrek aan kwaliteit uitgebrachte adviezen

Uitvoerders zijn volop bezig bestaande pensioenregelingen aan te passen aan gewijzigde wetgeving. Daarnaast raken zij een groot gedeelte van het voormalige distributiekanaal kwijt: tussenpersonen die veelal op provisiebasis pensioenregelingen tot stand brachten en beheerden.

Inmiddels is duidelijk dat de meeste pensioenregelingen niet op de juiste wijze tot stand gekomen zijn:

Vanaf 2007 heeft de Wft haar intrede gedaan en hadden regelingen afgesloten, verlengd of gewijzigd moeten worden, op een wijze zoals de AFM later heeft omschreven in haar beroemde lijdraad. De meeste pensioenregelingen hebben immers een contracttermijn van 5 jaar en zijn dus na 1-01-2007 minimaal één keer verlengd.

 

“Bpf en dwaling risico’s” binnen portefeuilles verzekeraars

De dreiging van onterecht verzekerd zijn bij een uitvoerder in plaats van aangesloten te zijn bij een Bedrijfstakpensioenfonds is mede volgens de AFM reëel aanwezig bij een zeer groot aantal verzekerde regelingen.

Ook het op een onjuiste, onvolledige wijze informeren van werknemers nadat een regeling aangepast is vormt een serieuze dreiging voor het oude intermediair, maar een imago schade voor de uitvoerder, wanneer de werknemers zich op dwaling beroepen.

 

Modulaire diensten en beheer pensioenregelingen

De Synerga Pensioengroep heeft een paar modules ontwikkeld waar ook uitvoerders gebruik van kunnen maken om hun dossiers te laten screenen. Zo is er de Wft check. In de menubalk navigeert u naar deze module.

Het pensioenbeheer is een andere discipline waar de Synerga Pensioengroep zich in gespecialiseerd heeft. Via een modern internetportal, genaamd Plein voor Arbeidsvoorwaarden, worden relevante data efficiënt aan de uitvoerder gemeld, eventueel gebruik makend van koppelingen zodat de data rechtstreeks de backoffice van de verzekeraar ingaan.

Deze werkwijze kost minder tijd dan de traditionele vormen van pensioenbeheer. Polissen hoeven niet meer per post verzonden te worden maar worden in het digitale dossier van de medewerker geplaatst. In dit dossier kan de werknemer ook de mutatieformulieren en brochures van u als uitvoerder downloaden.

Ook de werkgever heeft haar eigen dossier. Niet alleen voor de pensioenregeling, maar ook voor alle overige personeelsregelingen.

 

Efficiëntie leidt uiteindelijk tot verschuiving van de markt

Efficiëntie zorgt in de nieuwe wereld tot lagere beheerkosten bij het intermediair. De werkgever profiteert hier van door lagere kosten voor het administratieve beheer. Uiteindelijk zal de markt verschuiven naar uitvoerders die meegaan in deze nieuwe werkwijze.

 

U leest meer over Plein voor Arbeidsvoorwaarden onder “Diensten/Pensioenbeheer”.

 

Terug naar de vorige pagina