voor Werkgevers

u bevindt zich op de pagina: Diensten/Consultancy/voor Werkgevers

 

voor Werkgevers

Voor werkgevers zijn een groot aantal modules ontwikkeld door de Synerga Pensioengroep die inspelen op concrete behoeftes bij bestuurders van ondernemingen.

De behoefte ontstaat niet alleen vanuit steeds complexere wetten die invloed hebben op pensioentoezeggingen, maar ook vanuit kritiek van consumentenorganisaties, werknemers en werkgevers zelf.

 

Ook de Autoriteit Financiële Markt heeft de nodige bezorgdheid geuit over de kwaliteit van pensioenadvisering in Nederland in haar publicatie “Rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen“.
Zorgplicht loopt als een rode draad door onze modules heen. Niet alleen de zorgplicht die een adviseur dient te betrachten bij het ingewikkelde speelveld van pensioenadvisering, maar ook de zorgplicht van de werkgever naar haar werknemers heeft aan vrijwel alle modules ten grondslag gelegen. Zo weet een werkgever die een module samen met een consultant van de Synerga Pensioengroep doorloopt zich verzekerd van het feit dat alle wettelijke aspecten die aan de orde moeten komen bij een pensioenadvies, terdege aan bod gekomen zijn.

 

In het menu bovenin ziet u het actuele aanbod van modules van de Synerga Pensioengroep. De modules zijn zo ontwikkeld dat in een zo kort mogelijk tijdsbestek het gehele inventarisatie-, analyse- en adviestraject volbracht wordt. Dit bespaart u als werkgever geld en voorkomt dat de focus door adviseur en organisatie verloren gaat.

 

Samen een vraagstuk aanpakken op een gestructureerde efficiënte wijze, dat is waar onze groep consultants voor staat.

 

U leest meer over de inhoud van de modules door op de desbetreffende knoppen te klikken, boven in het menu.

 

Terug naar de vorige pagina