Samen Sterk

Samen Sterk met de Synerga Pensioengroep

Efficiëncy

Als pensioenconsultants ‘nieuwe stijl’ zijn we ons ervan bewust dat we naast de vereiste kennis en vaardigheden ook een goede prijs/kwaliteit verhouding moeten bieden aan onze relaties.

De geheel nieuwe adviesprocedures vereisen een totaal andere aanpak dan in het verleden gebruikelijk was. De procedures zijn veel uitvoeriger geworden, met dien ten gevolge een langere tijdsinvestering die gedaan moet worden door de consultant.

Tijd is echter geld. En geld is een kostbaar goed. 

Om deze reden ontwikkelt de groep gezamenlijk adviesmodules, rekentools en rapportmodellen waardoor veel efficiënter gewerkt kan worden. Efficiëntie die terugvloeit naar onze relaties aangezien we minder tijd kwijt zijn aan de wettelijk voorgeschreven adviestrajecten.

Daarnaast koopt de groep gezamenlijk kennis en andere middelen in. Hierdoor kunnen we onze overhead laag houden hetgeen zich ook weer vertaalt in een gezonde concurrentiepositie.

 

Kennis

Alle leden van de groep hebben de opleiding tot Register Pensioen Consultant gevolgd bij het Nederlands Pensioenbureau. Daarnaast heeft ieder adviesbureau de Wft-Pensioenvergunning.

Maandelijks heeft de groep een kennis updatedag waarin praktijkcasuïstiek aan de orde komt, maar ook bijvoorbeeld recente jurisprudentie behandeld wordt.

Onder het mom van “twee weten meer dan één” vormen we een hechte groep. Acht consultants weten namelijk nog veel meer dan één….  onze relaties doen daar hun voordeel mee. Vrijwel dagelijks hebben groepsleden met elkaar contact om zaken door te spreken, of korte vragen bij elkaar neer te leggen.

 

 

Terug naar de vorige pagina