Due diligence pensioenregeling

u bevindt zich op de pagina: Diensten/Consultancy/voor Advocaten/Due diligence pensioenregeling

 

Due diligence pensioenregeling

 

Risico’s en kansen in kaart bij Due Diligence bij een bedrijfsovername of fusie

Een due diligence onderzoek richt zich op het vaststellen van de juistheid van de aan de koper gepresenteerde informatie en het in beeld brengen van risico’s en kansen van de over te nemen onderneming.

Steeds vaker neemt in kaart brengen van de arbeidsvoorwaarde pensioen een belangrijke plaats in binnen het due diligence onderzoek.

Vanuit onze adviespraktijk kunnen wij u of uw cliënt ondersteunen bij het in kaart brengen van de arbeidsvoorwaarde pensioen als onderdeel van een due diligence bij bijvoorbeeld een bedrijfsovername of een fusie van ondernemingen.
Wij verzorgen voor u een overzicht van:
– de huidige pensioenregeling;
– de huidige pensioenlasten en eventuele toekomstige pensioenlasten
– de risico’s van de huidige pensioenregeling;
– gevolgen van de overname of fusie voor evt verplichtstellingen in een bedrijfstakpensioenfonds;
– de gevolgen van de verkoop of overgang van de onderneming voor de pensioenregeling;
– communicatie met de wederpartij (verkoper/overnemende of overdragende partij/ondernemingsraad etc).

Onze praktijkervaring is dat wanneer het onderzoek goed wordt opgesteld, het veel tijd kan besparen, zowel vooraf als achteraf. Dit kan zowel bereikt worden door een goede en heldere schriftelijke communicatie als door het persoonlijk toelichten van verschillende zaken tijdens bijvoorbeeld onderhandelingen.

 

 

Wat is het voordeel van een pensioen due diligence?

Dit is afhankelijk van het feit of het om de verkoper of de (potentiële) koper gaat.

 

Voor de koper

Voor de koper is het belangrijk om duidelijk en transparant een overzicht te krijgen van de pensioensituatie, pensioenlasten en de bijbehorende risico’s. Deze risico’s kunnen dan bijvoorbeeld in de contractfase worden achtergelaten bij de verkoper of meegenomen worden in de prijsbepaling.

 

Voor de verkoper

Voor een verkoper is het zeer belangrijk om goed voorbereid de verkoop in te gaan. Vergelijk het maar met een goede verkoopbrochure wanneer iemand zijn huis verkoopt. Voor potentiële kopers kan een document worden opgesteld waarin de pensioensituatie van de verkoper wordt uitgewerkt. Hiermee kunnen veel vragen vooraf beantwoord worden, wek je bij de potentiële koper vertrouwen en geef je een goed visitekaartje af.

 

Neemt u gerust contact op met één van onze consultants om de mogelijkheden te bespreken.

 

Terug naar de vorige pagina