voor Accountants

u bevindt zich op de pagina: Diensten/Consultancy/voor Accountants

 

voor Accountants

U als accountant treedt als vertrouwenspersoon op voor uw relaties. Regelmatig benaderen uw relaties u met vraagstukken die eigenlijk niet tot uw adviespraktijk horen. Zo bent u natuurlijk geen pensioenadviseur en kunt u hoogstens over kleine gedeeltes van het totale pensioenvakgebied een oordeel vellen.

 

Toch wilt u graag uw relatie helpen bij de specifieke vraag die op dat moment aandacht behoeft. De dienstverlening van de Synerga Pensioengroep biedt een prima oplossing. Zo kunt u ons inschakelen als extern deskundige om een vraagstuk ten behoeve van relaties uit uw adviespraktijk op te lossen. Wij kunnen in opdracht van u werken, maar ook in opdracht van uw relatie. Vaak is dit afhankelijk van de vraagstelling. Wij zien vaak dat accountants ons de opdracht geven indien de pensioenvraag slechts een deel van het totale advies is wat u uitbrengt.

 

Uiteraard voldoen wij aan alle eisen die de Wft aan ons als pensioenadviseur stelt. Zo volgen onze pensioenadviezen altijd de door de AFM gepubliceerde leidraad 2e pijler pensioen advisering.

 

In het menu boven in het scherm ziet u het actuele aanbod van modules die aangeboden worden door de Synerga Pensioengroep voor uw beroepsgroep. Mogelijk dat er ook modules in het werkgever menu staan die uw belangstelling hebben.

 

De modules zijn zo ontwikkeld dat in een zo kort mogelijk tijdsbestek het gehele inventarisatie-, analyse en adviestraject volbracht wordt. Dit bespaart de werkgever geld en voorkomt dat de focus door adviseur en organisatie verloren gaat.

 

Samen een vraagstuk aanpakken op een gestructureerde efficiënte wijze, dat is waar de Synerga Pensioengroep voor staat.

 

U leest meer over de inhoud van de modules door op de desbetreffende knoppen te klikken, boven in het menu.

 

Terug naar de vorige pagina