Conversie Bruto naar Netto regeling

u bevindt zich op de pagina: Diensten/Consultancy/voor Tussenpersonen/Conversie Bruto naar Netto regeling

 

Conversie Bruto naar Netto regeling

Wanneer u als intermediair een bestaande pensioenregeling, gebaseerd op bruto staffels en bruto producten wilt converteren naar een netto regeling en product, zult u een veelheid van berekeningen moeten maken.

 

Het pensioenbudget van de werkgever moet bewaakt worden, nu en in de toekomst. De eigen bijdrage van deelnemers zal mogelijk anders gedefinieerd worden, kosten en risicopremies gaan niet meer uit de staffel, maar on-top. Uw beloning zal niet meer op provisie gebaseerd zijn, maar een vergoeding gebaseerd op uurdeclaratie of een abonnementsvorm zal geïntroduceerd worden. De kostenstructuur van de verzekeraar wordt anders. Welke invloed heeft dit op de kwaliteit van de nieuwe regeling?

 

En last but not least: welke gevolgen heeft de conversie voor iedere individuele deelnemer?

 

In een tijd waarin elk uur betaald moet gaan worden is het belangrijk dat een dergelijke conversie efficiënt uitgevoerd wordt. Hiervoor heeft de Synerga Pensioengroep een rekentool ontwikkeld die de conversie van uw pensioenportefeuille eenvoudig maakt.

 

Met het aanleveren van het deelnemersbestand, de uitgangspunten van de huidige regeling en uw wensen voor de toekomst, rekenen wij binnen deze Module drie andere uitvoerders of drie andere regelingen door en vergelijken deze met de huidige situatie. U bespaart zich hier niet alleen veel tijd mee, maar ook de problemen indien u toch zaken over het hoofd heeft gezien.

 

Om een indruk te krijgen van de output op het dashboard kunt u hier een pdf bekijken.

 

Informatie

Over het doorlopen van deze module volgt hier binnenkort meer informatie die gedownload kan worden.

Wilt u nu alvast meer informatie ontvangen of heeft u een concrete werkgever waar een dergelijk conversietraject doorlopen moet worden, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Terug naar de vorige pagina