Beheer pensioenregeling

u bevindt zich op de pagina: Diensten/Consultancy/voor Tussenpersonen/Beheer pensioenregeling

 

Beheer pensioenregeling

 

Het belang van goede communicatie

De Synerga Pensioengroep erkent het belang van een heldere en éénduidige communicatie op het gebied van al uw arbeidsvoorwaarden. Helderheid voorkomt een mismatch tussen verwachtingen en de realiteit. Eénduidigheid zorgt voor efficiëntie en het voorkomen van fouten. Het directe gevolg hiervan is kostenbesparing.

Het betreft niet alleen de communicatie intern, op bijvoorbeeld een afdeling personeelszaken, maar ook met werknemers en extern met partijen die iets met de uitvoering van uw arbeidsvoorwaarden te maken hebben.

 

Plein voor Arbeidsvoorwaarden

Om dit doel te bereiken kunnen we Plein voor Arbeidsvoorwaarden binnen de organisatie van uw relatie implementeren. U krijgt als adviseur hiermee de beschikking over uw eigen internetportaal waar niet alleen bepaalde functionarissen toegang toe hebben, maar indien u dit wenst, ook de medewerkers van uw relatie.

Alle partijen waar de werkgever mee te maken heeft worden ingevoerd. Vervolgens worden de arbeidsvoorwaarden door onze deskundigen geprogrammeerd en vervolgens worden de werknemers ingevoerd en gekoppeld aan de voor hen van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden.

U krijgt als adviseur de rol van Extern Backoffice medewerker, waarmee u de regie voert over de Employee Benefits portal.

 

MutatieManager

Vindt er een mutatie plaats binnen het personeelsbestand (salariswijziging, adreswijziging, geboorte kind, indiensttreding, echtscheiding, etc.), dan wordt deze via de MutatieManager ingevoerd en gedistribueerd aan dié partijen waarvoor deze mutatie van belang is.

Via de MutatieManager houdt u tevens zicht op welke mutaties ingevoerd en doorgegeven zijn. Partijen kunnen ook via dit systeem registreren in welke fase van behandeling de mutatie zich bevindt.

U kunt selecties maken op soort mutatie en/of op periode waarin een mutatie is doorgegeven. U heeft hiermee een prima tool om efficiënt en éénduidig met iedereen te communiceren en overzicht te behouden.

 

Digitale dossiers

Alle documenten die binnen het bedrijf in gebruik zijn en die iets met de arbeidsvoorwaarden te maken hebben kunnen in pdf beschikbaar gesteld worden. Denk hierbij aan een personeelshandboek, de auto leaseregeling, het pensioenreglement, maar ook formulieren die in gebruik zijn, zoals een verlofaanvraag of urenbriefje.

Op werknemersniveau kunnen de algemene documenten in het personeelsdossier gehangen worden, maar ook specifieke documenten, zoals bijvoorbeeld het aanmeldingsformulier voor een collectieve Zorg polis of de pensioenverzekering. Uiteraard kunnen de polissen ook in het personeelsdossier geplaatst worden, waardoor verzending per post niet meer nodig is.

Op deze wijze worden documenten razendsnel ter beschikking gesteld en wordt voorkomen dat verouderde formulieren of documenten geraadpleegd worden.

Alle documenten op één plaats, voor hen toegankelijk voor wie het bestemd is. Via Plein voor Arbeidsvoorwaarden is dit mogelijk.

 

Meer informatie

Wilt u weten hoe Plein voor Arbeidsvoorwaarden binnen uw organisatie het beste ingezet kan worden? Maak dan een afspraak met één van de leden van Synerga Pensioengroep. U kunt een bericht sturen naar: info@synergapensioengroep.nl of rechtstreeks contact met één van de consultants opnemen.

 

Terug naar de vorige pagina