Beheer pensioenregeling

u bevindt zich op de pagina: Diensten/Consultancy/voor Verzekeraars/Beheer pensioenregeling

 

Beheer pensioenregeling

Het belang van goede communicatie

De Synerga Pensioengroep erkent het belang van een heldere en éénduidige communicatie op het gebied van de arbeidsvoorwaarden van werkgevers. Helderheid voorkomt een mismatch tussen verwachtingen en de realiteit. Eénduidigheid zorgt voor efficiëntie en het voorkomen van fouten. Het directe gevolg hiervan is kostenbesparing.

Het betreft niet alleen de communicatie intern, op bijvoorbeeld een afdeling personeelszaken, maar ook met werknemers en extern met partijen die iets met de uitvoering van uw arbeidsvoorwaarden te maken hebben, zoals pensioenuitvoerders.

 

Plein voor Arbeidsvoorwaarden

Om dit doel te bereiken zetten we Plein voor Arbeidsvoorwaarden in voor het beheer van pensioenregelingen. De werkgever krijgt hiermee de beschikking over een eigen internetportaal waar niet alleen bepaalde functionarissen toegang toe hebben, maar indien u dit gewenst wordt, ook de medewerkers.

Alle partijen waar de werkgever mee te maken heeft worden ingevoerd. Vervolgens worden de arbeidsvoorwaarden door onze deskundigen geprogrammeerd en vervolgens worden de werknemers ingevoerd en gekoppeld aan de voor hen van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden.

 

MutatieManager

Vindt er een mutatie plaats binnen het personeelsbestand (salariswijziging, adreswijziging, geboorte kind, indiensttreding, echtscheiding, etc.), dan wordt deze via de MutatieManager ingevoerd en gedistribueerd aan dié partijen waarvoor deze mutatie van belang is. Deze distributie kan op basis van XML technologie eventueel rechtstreeks uw backoffice in. Maar ook andere vormen van berichtuitwisseling zijn mogelijk.

Via de MutatieManager houden we zicht op welke mutaties ingevoerd en doorgegeven zijn. Partijen kunnen ook via dit systeem registreren in welke fase van behandeling de mutatie zich bevindt.

We hebben hiermee een prima tool om efficiënt en éénduidig met iedereen te communiceren en overzicht te behouden, waarbij de werkgever slechts één portal hoeft te gebruiken.

 

Digitale dossiers

Alle documenten die binnen het bedrijf in gebruik zijn en die iets met de arbeidsvoorwaarden te maken hebben kunnen in pdf beschikbaar gesteld worden. Denk hierbij aan uitvoeringsovereenkomst, pensioenreglement, mutatieformulieren of brochures die u als uitvoerder graag ter beschikking stelt aan de verzekerden.

Op werknemersniveau kunnen de algemene documenten in het personeelsdossier gehangen worden, maar ook specifieke documenten, zoals bijvoorbeeld het aanmeldingsformulier voor een collectieve Zorg polis of de pensioenverzekering. Uiteraard kunnen de polissen ook in het personeelsdossier geplaatst worden, waardoor verzending per post niet meer nodig is.

Op deze wijze worden documenten razendsnel ter beschikking gesteld en wordt voorkomen dat verouderde formulieren of documenten geraadpleegd worden.

Alle documenten op één plaats, voor hen toegankelijk voor wie het bestemd is. Via Plein voor Arbeidsvoorwaarden is dit mogelijk.

 

Meer informatie

Wilt u weten hoe Plein voor Arbeidsvoorwaarden voor u als uitvoerder ingezet kan worden? Maak dan een afspraak met één van de leden van Synerga Pensioengroep. U kunt een bericht sturen naar: info@synergapensioengroep.nl of rechtstreeks contact met één van de consultants opnemen.

 

 

Terug naar de vorige pagina