Administratief beheer

u bevindt zich op de pagina: Diensten/Pensioenbeheer/Administratief beheer

 

Administratief beheer

Wij maken onderscheid tussen administratief en juridisch beheer.

Onder administratief beheer vallen alle werkzaamheden die verband houden met het up to date houden van alle verzekerde dekkingen en de persoonsgegevens van de werknemers.

Het controleren van de verzekeraar valt ook onder het administratief beheer.

 

Abonnementen

De Synerga Pensioengroep heeft jarenlang gemonitord hoe vaak een bepaalde mutatie voorkomt en hoeveel tijd ermee gemoeid gaat om de administratieve werkzaamheden uit te voeren. Zo komt in een gemiddeld personeelsbestand een aantal mutaties zelden voor, andere mutaties komen regelmatig voor. De pensioengrondslag veranderd ieder jaar en heeft dus gevolgen voor de verzekerde dekkingen.

Door deze statistische gegevens hebben we een abonnementsyteem kunnen ontwikkelen waarmee werkgevers het risico van hoge kosten ten gevolge van een bovengemiddelde hoeveelheid mutaties kunnen vermijden.

Op dit moment zijn er 3 verschillende abonnementen. Ieder abonnement bevat een vast pakket aan werkzaamheden die verricht worden voor het abonnementsgeld wat betaald wordt. Dienen er aanvullende werkzaamheden plaats te vinden, dan worden deze aan het eind van de maand additioneel gefactureerd.

De mogelijkheid om administratieve diensten af te nemen zonder abonnement behoort ook te de mogelijkheden. In dat geval wordt de tijd bijgehouden en maandelijks achteraf gefactureerd.

 

Efficiëntie via Plein voor Arbeidsvoorwaarden

Administratief beheer voeren kost tijd. Om deze tijdsbesteding tot een minimum te beperken en zo de abonnementskosten zo laag mogelijk te houden, is een internetapplicatie gekozen waarmee personeelsgegevens en arbeidsvoorwaarden efficiënt beheer worden. Deze internet portal van de Synerga Pensioengroep heet Plein voor Arbeidsvoorwaarden.

 

Mutatiemanager en digitaal dossier

Werkgevers die het beheer van hun pensioenregeling laten uitvoeren krijgen toegang tot Plein voor Arbeidsvoorwaarden. Hiermee zijn zij zich niet alleen verzekerd van een efficiënt beheer, maar hebben direct ook inzage in alle mutaties en de status daarvan.

Ook is er een digitaal dossier voor zowel de werkgever als de werknemer. Hierin kunnen alle reglementen, polissen, contracten, formulieren en andere documenten opgeslagen worden.

 

Neem contact op met één van de leden van de Synerga Pensioengroep voor meer informatie over de mogelijkheden om uw pensioenregeling te laten beheren.

 

Terug naar de vorige pagina