Actuariële berekening

u bevindt zich op de pagina: Diensten/Consultancy/voor DGA/Actuariële berekening

 

Actuariële berekening

 

Pensioen wordt vaak benaderd vanuit de fiscale invalshoek. Dat is zeker logisch als het de pensioenregeling van de DGA betreft. Om deze reden ligt het accent bij de dienstverlening van uw accountant dan ook vaak bij de fiscale sectie.

 

Breder perspectief

Wij bezien het DGA pensioen vanuit een breed perspectief waarin wij ook de praktische en juridische kant belichten. Naast de fiscale waardering is inzicht in de commerciële (markt)waarde van pensioen- en stamrechtverplichtingen steeds belangrijker geworden. Zo is de commerciële waarde van groot belang bij het bepalen van de ruimte voor eventuele dividenduitkeringen.

 

Graag zijn wij u behulpzaam bij het maken van de juiste actuariële berekeningen die exact aansluiten bij de gedane toezeggingen.

 

Onze dienstverlening kan o.a. bestaan uit:

 

  • Fiscale berekening pensioenverplichting eigen beheer
  • Commerciële berekening pensioenverplichting eigen beheer (waarde economisch verkeer)
  • Optimalisatieberekeningen eigen beheer (inkoop dienstjaren)
  • Berekening benodigde overlijdensrisicokapitalen ten opzichte van toezegging eigen beheer
  • Berekening jaarlijkse dotatie bij extern eigen beheer
  • Inzichtelijk maken financiële consequenties afstorten pensioen eigen beheer bij verzekeraar
  • Opstellen fiscaal correcte en op persoonlijke situatie van de DGA afgestemde pensioenovereenkomst
  • Inzichtelijk maken fiscale risico’s pensioentoezegging eigen beheer (indexatie, afzien van pensioen etc.)
  • Een bijdrage leveren aan het vaktechnisch overleg in uw organisatie

 

Neem gerust contact op met één van onze consultants voor meer informatie of voor het maken van een actuariële berekening.

 

Terug naar de vorige pagina